List of Top IITs in India 2024 – Updated

List of Top IITs in India 2024
List of Top IITs in India 2024

Table of Contents

List of Top IITs in India

IIT Madras
IIT Delhi
IIT Bombay
IIT Kanpur
IIT Roorkee
IIT Kharagpur
IIT Guwahati
IIT Hyderabad
IIT BHU
IIT ISM Dhanbad
IIT Indore
IIT Ropar
IIT Mandi
IIT Gandhinagar
IIT Jodhpur
IIT Patna
IIT Bhubaneshwar
IIT Tirupati
IIT Palakkad
IIT Jammu
IIT Dharwad
IIT BhilaiUG Programmes Offering in IITs

Bachelor of Technology (B.Tech)
Bachelor of Science (BS)
Dual Degree (B.Tech-M.Tech)
Dual Degree (BS & MS)
Bachelor of Architecture (B.Arch)
Bachelor of Design (B.Des)

PG Programmes Offering in IITs

Master of Science (MSc)
Dual Degree (MSc-PhD)
Master of Technology (M.Tech)
Master of Design (M.Des)
Master of Business Administration (MBA)
Master of Philosophy (M.Phil)
Joint MSc-PhD

Entrance Exams For Admission To IITs

Course Title Entrance Exams
B.Tech JEE Advanced
B.Tech-M.Tech (Dual Degree) JEE Advanced
B.Arch AAT
BS JEE Advanced
BS-MS JEE Advanced
B.Des UCEED
M.Tech GATE
MSc IIT JAM
Joint M.Tech/MCP-PhD GATE
M.Des CEED
MBA CAT
Joint MSc-PhD IIT JAM
Year of Establishment of different IITs

Institute Name Year of Establishment
IIT Madras 1959
IIT Delhi 1963
IIT Bombay 1958
IIT Kanpur 1959
IIT Roorkee 1951
IIT Kharagpur 2001
IIT Guwahati 1994
IIT Hyderabad 2008
IIT BHU 1926
IIT ISM Dhanbad 2009
IIT Indore 2008
IIT Ropar 2008
IIT Mandi 2008
IIT Gandhinagar 2008
IIT Jodhpur 2009
IIT Patna 2008
IIT Bhubaneshwar 2015
IIT Tirupati 2016
IIT Palakkad 2016
IIT Jammu 2016
IIT Dharwad 2016
IIT Bhilai 2015

Leave a Comment